View count: 1803

International Foundation Program

國際專修部112-2合照

"International Foundation Program (IFP)" is a "1+4 Years Degree Program", which is designed for international students and overseas Chinese, Hong Kong, and Macau students without Chinese language proficiency but eager to come to Taiwan to study.


In 2022, based on the Ministry of Education, our school will establish the Department of International Studies to cultivate overseas young talents needed in six major industries (manufacturing, construction, agriculture, long-term care, services, and e-commerce).

The national secondary school is a 1+4 course. You take prerequisite Chinese courses and reach TOCFL A2 Level in the first year to enter the 4-year degree program class.

The major of our school in the 112th academic year is the Department of Health Industry Management (Long-term Care Specialized Class)

The Ministry of Education subsidizes the tuition fee for the Chinese language preparatory course. In the first year of the Chinese learning period, students only pay miscellaneous fees + insurance + accommodation.

除宣傳、推廣及協助學生辦理來臺必要程序外,本校並未委外辦理招生事務。
若申請人有疑問可洽國際專修部詢問。
Except for disseminating, promoting, and assisting international students in necessary procedures to Taiwan, Asia University has not outsourced the admission process to agencies.
If applicants have any questions, they can contact the International Foundation Program for inquiries.
นอกจากการช่วยเหลือนักเรียนในการมาเรียนที่ไต้หวันแล้ว ทางมหาลัยไม่ได้มีการจ้างบุคคลภายนอก หรือ ตัวแทนในการช่วยเรื่องสมัครหรือเข้าเรียนใดๆ ต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
Ngoài trừ việc cung cấp thông tin, quảng bá và hỗ trợ sinh viên làm những thủ tục giấy tờ cần thiết sang Đài Loan, Đại học Á Châu không thuê bất kì công ty, trung tâm tuyển sinh nào. Nếu ứng viên có câu hỏi liên quan xin hãy liên hệ Chương trình Dự Bị Quốc tế để được giải đáp thắc mắc.
Азийн Их Сургууль нь олон улсын оюутнуудыг Тайваньд сурахад зуучлах агентлагийн үйл ажиллагаа үзүүлдэггүй бөгөөд зөвхөн Тайваний боловсролыг олон улсын оюутнуудад түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, Тайваньд сурахад шаардлагатай процессд тусладаг болно. Өргөдөл гаргагчдад асуух зүйл байвал Олон улсын сангийн хөтөлбөртэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллэл авах боломжтой.