View count: 1504

About Us

這是一張圖片
 

國際專修部 International Foundation Program

2022年本校依據教育部,設立國際專修部,以培育六大產業(製造、營造、農業、長照、服務、電商)所需海外青年人才。

國專部為1+4課程,第一年修習華語先修課程,達華語文測驗TOCFL A2即可進入4年專班就讀。

本校112學年開設專班科系為健康產業管理學系-長照專班

教育部補助國專部華語先修學費,第一年每學期學生僅需支付雜費+保險+住宿 

詳細課程規劃及申請資訊請參考國際專修部招生簡章

報名網址: https://webap.asia.edu.tw/FEAP/Login.aspx (Online Application System 線上申請系統)


In 2022, based on the Ministry of Education, our school will establish the Department of International Studies to cultivate overseas young talents needed in six major industries (manufacturing, construction, agriculture, long-term care, services, and e-commerce).

The national secondary school is a 1+4 course. You take prerequisite Chinese courses and reach TOCFL A2 Level in the first year to enter the 4-year degree program class.

The major of our school in the 112th academic year is the Department of Health Industry Management (Long-term Care Specialized Class)

The Ministry of Education subsidizes the tuition fee for the Chinese language preparatory course. In the first year of the Chinese learning period, students only pay miscellaneous fees + insurance + accommodation.

Please refer to the International Foundation Program Admissions Brochure for detailed course planning and application information.

Registration URL: https://webap.asia.edu.tw/FEAP/Login.aspx (Online Application System)

除宣傳、推廣及協助學生辦理來臺必要程序外,本校並未委外辦理招生事務。
若申請人有疑問可洽國際專修部詢問。
Except for disseminating, promoting, and assisting international students in necessary procedures to Taiwan, Asia University has not outsourced the admission process to agencies.
If applicants have any questions, they can contact the International Foundation Program for inquiries.
Ngoài trừ việc cung cấp thông tin, quảng bá và hỗ trợ sinh viên làm những thủ tục giấy tờ cần thiết sang Đài Loan, Đại học Á Châu không thuê bất kì công ty, trung tâm tuyển sinh nào. Nếu ứng viên có câu hỏi liên quan xin hãy liên hệ Chương trình Dự Bị Quốc tế để được giải đáp thắc mắc.
นอกจากการช่วยเหลือนักเรียนในการมาเรียนที่ไต้หวันแล้ว ทางมหาลัยไม่ได้มีการจ้างบุคคลภายนอก หรือ ตัวแทนในการช่วยเรื่องสมัครหรือเข้าเรียนใดๆ ต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
Азийн Их Сургууль нь олон улсын оюутнуудыг Тайваньд сурахад зуучлах агентлагийн үйл ажиллагаа үзүүлдэггүй бөгөөд зөвхөн Тайваний боловсролыг олон улсын оюутнуудад түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, Тайваньд сурахад шаардлагатай процессд тусладаг болно. Өргөдөл гаргагчдад асуух зүйл байвал Олон улсын сангийн хөтөлбөртэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллэл авах боломжтой.